Lista szkół - Gmina Przemęt


Wybierz miasto:
szkoły Biskupice
szkoły Bucz
szkoły Kaszczor
szkoły Kluczewo
szkoły Mochy
szkoły Nowa Wieś
szkoły Przemęt
szkoły Radomierz
szkoły Siekowo
szkoły Starkowo

Gimnazjum
Szkolna 7
64-234 Mochy
telefon: 0655490023
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich
Szkolna 1
64-234 Przemęt
telefon: 0655496004
Gimnazjum w Buczu
KASZTANOWA 8
64-234 Bucz
telefon: 0655498121
Niepubliczna Szkoła Podstawowa o uprawnieniach Szkoły Publicznej w Starkowie
nie ma 94
64-234 Starkowo
telefon: 0655496045
Niepubliczne Przedszkole w Starkowie
nie ma 94
64-234 Starkowo
telefon: 0655496045
Przedszkole Samorządowe w Buczu
Akacjowa 4
64-234 Bucz
telefon: 0655498169
Przedszkole Samorządowe w Kaszczorze
Sportowa 1
64-234 Kaszczor
telefon: 0655499410
Przedszkole Samorządowe w Mochach
Wolsztyńska 10
64-234 Mochy
telefon: 0655490088
Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi
Przemęcka 22
64-140 Nowa Wieś
telefon: 0655490123
Przedszkole Samorządowe w Przemęcie
Jagiellońska 2
64-234 Przemęt
telefon: 0655496089
Przedszkole Samorządowe w Siekowie
1
64-234 Siekowo
telefon: 0655496133
Szkoła Podstawowa
Szkolna 7
64-234 Mochy
telefon: 0655490023
Szkoła Podstawowa w Biskupicach
14
64-234 Biskupice
telefon: 0655498127
Szkoła Podstawowa w Buczu
KASZTANOWA 8
64-234 Bucz
telefon: 0655498121
Szkoła Podstawowa w Kluczewie
Szkolna 19
64-234 Kluczewo
telefon: 0655498115
Szkoła Podstawowa w Przemęcie
Szkolna 1
64-234 Przemęt
telefon: 0655496004
Technikum Ekonomiczne
Powstańców Wlkp. 1
64-234 Przemęt
telefon: 0655496010
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Powstańców Wlkp. 1
64-234 Przemęt
telefon: 0655496010
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie
Szkolna 19
64-234 Kluczewo
telefon: 0655498115
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radomierzu
Słoneczna 8
64-234 Radomierz
telefon: 0655496279
Zespół Szkół Gimnazjum
Cysterska 9
64-234 Kaszczor
telefon: 0655499020
Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa
Cysterska 9
64-234 Kaszczor
telefon: 0655499020
Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Buczu
KASZTANOWA 8
64-234 Bucz
telefon: 0655498121
Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Przemęcie
Szkolna 1
64-234 Przemęt
telefon: 0655496004
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przemęcie
Powstańców Wlkp. 1
64-234 Przemęt
telefon: 0655496010
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa
Cysterska 9
64-234 Kaszczor
telefon: 0655499020
Zespół Szkół w Mochach
Szkolna 7
64-234 Mochy
telefon: 0655490023

1